Probuzený Muž

Modul 3

říjen 2020

Tato část výcviku je navržena tak, aby si každý účastník mohl uvědomit svůj vlastní potenciál probuzeného muže. Muž žijící plnou škálu své bytosti je stejně tak silný jako zranitelný. Jeho srdce je otevřené, je upřímný, inteligentní, divoký, hravý. Jeho činy a slova jsou v naprostém souladu. Obdivuje a respektuje ženskost. Sjednocuje v sobě své světlé a stinné stránky. Je majákem soucitu, hluboce poetická duše s obdivuhodnou integritou.

Důležitým krokem pro muže je otevření centrálního energetického kanálu spojujícího sexuální centrum s korunní čakrou. Prožitek spojení Nebe a Země, sexuality a spirituality. Budete provedeni tantrickými meditacemi, procesem hledání vize a rituály k otevření korunní čakry univerzálnímu vědomí. Naučíte se důvěřovat ve vlastního vnitřního mistra a otevřete se božskému vedení.

Nyní přichází opravdová oslava mužství. Muži se schází a navzájem podporují v přítomnosti a síle. Učíme se navzájem se s hravostí a radostí posilovat.

Přichází nový úsvit. Opravdový Muž se probouzí v celé své vznešenosti.

Close Menu